Hanebjerg Skyttecenter

Skyttecenter for alle

Fat skruemaskinen og kig forbi

Hanebjergudvalget varetager drift og vedligehold af Hanebjerg Skyttecenters faciliteter og nedsættes af bestyrelsen for Skydebaneforeningen Nordsjælland.

Udvalget er baseret på frivilliges indsats og gode idéer til hvordan Hanebjerg bliver et velfungerende sted for sportsskytter, jægere m.fl. så træning og stævner kan afholdes inden for velfungerende rammer.

Har du lyst til at give en hånd med, kan du holde på et stykke værktøj og har du idéer til hvordan vi kan gøre Hanebjerg bedre, så kontakt os endeligt for en snak eller kom forbi en dag, du alligevel skal ud og træne.

I 2013 fik vi Hanebjerg ryddet for alt, der ikke hører til et skyttecenter; herunder campingvogne, maskindele, metalskrot samt 14 vognlæs affald og Hanebjerg ligner nu et rigtigt skyttecenter igen. Desuden tog vi hul på et stort vedligeholdelsesarbejde; fået renoveret skiver på 300m banen, tætnet taget på Store Pistolhus, skiftet plankeværk på samme bane, fået renoveret bagvolde på 200m og pistolbaner (krav fra politiet), ordnet samtligte låger og hegn (også krav fra politiet), fået en ny præmieskammel, skiftet vindskeder, ordnet drejeskiveanlæg på pistolbanerne, skiftet halvtage og mange andre større eller mindre opgaver. I 2014 har vi startet med renovering af riffelskiver, opsætning af nyt biathlon-anlæg på 50m samt en række andre væsentlige opgaver - kig selv forbi og se om du kan se en forskel. I 2015 fik vi finpudset volde, malet en del bygninger i en flot skydebane-svenskrød farve, ryddet endeligt og fuldstændigt op i garagen og udhuse samt (trompetfanfare indsættes her) pudset samtlige ca. 200 vinduer på Hanebjerg. I 2016 foregik et omfattende arbejde med at dræne banerne - vi er også hårdt ramt af øgede regnmængder. Desuden fik vi gadebelysning, så vi ikke farer vild på Hanebjerg. Saxegård er gået stille og roligt i gang med en gennemgribende  - og tiltrængt - oprydning. I 2017 er fokus på at få banelæg til at fungere bedre og mere stabilt samt udrede nogle af de mange el-fejl vi har i vores 220v.

En stor tak til de mange frivillige, der har givet en hånd med - uden jer, ville Hanebjerg ikke være et sted, der var værd at besøge (eller blive godkendt til skydning). 

Kontakt undertegnede eller et af de andre bestyrelsesmedlemmer for en snak.

Med venlig hilsen og på bestyrelsens vegne

Per Munk, formand