Hanebjerg Skyttecenter

Skyttecenter for alle

Adgangen til Hanebjerg Skyttecenter håndteres via vores nøglesystem, der administreres fra vores Skyttebutik.

Foreningsnøgle, som der kan udleveres op til tre af til hver forening ifm. booking af faste skydetider. Nøgler må KUN anvendes ifm. den faste bookede skydetid eller ifm. oprydning/rengøring. Foreninger kan invitere skytter, der endnu ikke er medlemmer med til skydninger på Hanebjerg i et begrænset omfang. Skal foreningens medlemmer inkl. bestyrelsesmedlemmer skyde på egen hånd på andre tider end den bookede, skal der købes årskort med tilhørende nøgle. Foreningen kan låne Hanebjergs cafeteria/køkken til deres årlige generalforsamling.

Årskortnøgle til enten riffel- eller pistolbaner/terrænområde kan fås af foreningsmedlemmer, men det kræver en godkendelse af din egen formand, der skal sende en mail til Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. med bekræftelse på, at du er godkendt af din formand. Din formand står således inde for, at du e SKV-godkendt og at du kan opføre dig ordentligt på en skydebane uden opsyn! For IPSC-skytter kræver det yderligere min. A+ licens ved træning i terræn. Nøglen er kun til personligt brug, må ikke udlånes/overdrages og der må ikke medtages gæster uden specifik tilladelse fra formanden. Flytter du forening eller dropper ud af skydning skal du omregistre/aflevere nøglen. 

Jagttegnslærernøgle er det samme som årskort, men giver tilladelse til at man kan tage en elev med ad gangen ifm. undervisning/indskydning af riffel etc.

Udvalgsnøgle (HA) udlånes til bestyrelses- og udvalgsmedlemmer (læs: frivillige). Indehavere af disse nøgler må gerne tage en gæst med en gang mellem for at fremvise faciliteterne eller ifm. skydning kombineret med rengøring/oprydning. Dog kun efter aftale med formanden for Skydebaneforenigen Nordsjælland.

Så kort fortalt:

Har man årskortnøgle, så kan man komme alene og træne (eller med andre, der også har egne årskortnøgler), når man vil og selvfølgelig kun inden for de godkendte skydetider. Har man foreningsnøgle, kan foreningen komme og træne på den bookede skydetid. Har man jagttegnslærernøgle kan man komme med en elev ad gangen og træne/undervise, når man vil (bane kan bookes, hvis nødvendigt). Særlige adgangsregler gælder for bestyrelses- og udvalgsmedlemmer samt professionelle (politi mm.). Afvigelser fra nøgleregler skal godkendes af formanden. Misbrug af adgangsmuligheder kan medføre inddragelse af nøgle.

Ifm. ad hoc booking kan nøgle lånes ved at kontakte formanden.

Følgende nøgler (bogstaver står trykt på nøglen) anvendes på Hanebjerg:

 1. RB – adgang til 100m/300m banen, 200m banen, lågen til 200m banen, indgangen til hovedhus/toilet og 50m banen
 2. PB – adgang til Lille Pistolbane, Store Pistolbane, toiletterne i hovedbygningen og adgangsbommen til Hullet
 3. L – Lejrskolen med de 11 sovepladser. Der er individuelle nøgler til hvert af rummene, som kan lånes ifm. udlejning.
 4. K – Kiosknøgle med adgang til kiosken.
 5. HA – adgang til alle baner, hovedbygning, undervisningslokale, køkken, garage/værksted etc. (men ikke kontor, sikringsrum, kiosk, depot og våbenboks)
 6. GH – Hovednøgle til alle områder på Hanebjerg, undtaget våbenboksen, der er udlejet. Ellers samme som HA, dog med yderligere adgang til landdelskontor, sikringsrum, kiosk og depotrummet.

 

Med venlig hilsen

Skydebaneforeningen Nordsjælland

Skydefaciliteter på Hanebjerg Skyttecenter

 

Vi råder over 6 individuelle anlæg til riffel og pistolskydning, dels fra standpladser og dels terræn:

 

300m bane, 20 standpladser

 • 300m med selvmarkerende anlæg på 10 pladser
 • 100m jagtindskydning (20 pladser) på forreste del af banen
 • 80m elgbane for enden af 300m banen
 • 80m indskydning for enden af 300m banen
 • Terrænskydning under særlige vilkår
 • Standpladshus med WC

200m bane, 20 standpladser

 • 200m med selvmarkerende Kongsberg anlæg (skudkort påkrævet)
 • Terrænskydning under særlige vilkår
 • Standpladshuset er del af hovedbygningen med kantine, undervisningslokale samt adgang til WC

50m bane, 37 standpladser

 • 50m med selvmarkerende anlæg
 • 3 stk. 50m faldmål, stål
 • 5 standpladser med wire

25m Stor Pistolbane, 20 standpladser

 • 2 afsnit med hver 10 standpladser og drejeanlæg
 • Terrænskydning under særlige vilkår
 • Store Pistolhus har siddepladser til 20 personer, tavle til undervisning, lille køkken samt WC. Opvarmet.

25m Lille Pistolbane, 15 standpladser

 • 15 standpladser
 • Terrænskydning under særlige vilkår

Terræntræningspladserne T1-T5

 • Kombibaner på op til 100 meter
 • Riffelskydning kun efter særlig aftale
 • Vandhane forefindes i indkørselsområdet
 • Ingen øvrige faciliteter, WC findes i Store Pistolhus

 

Fat skruemaskinen og kig forbi

Hanebjergudvalget varetager drift og vedligehold af Hanebjerg Skyttecenters faciliteter og nedsættes af bestyrelsen for Skydebaneforeningen Nordsjælland.

Udvalget er baseret på frivilliges indsats og gode idéer til hvordan Hanebjerg bliver et velfungerende sted for sportsskytter, jægere m.fl. så træning og stævner kan afholdes inden for velfungerende rammer.

Har du lyst til at give en hånd med, kan du holde på et stykke værktøj og har du idéer til hvordan vi kan gøre Hanebjerg bedre, så kontakt os endeligt for en snak eller kom forbi en dag, du alligevel skal ud og træne.

I 2013 fik vi Hanebjerg ryddet for alt, der ikke hører til et skyttecenter; herunder campingvogne, maskindele, metalskrot samt 14 vognlæs affald og Hanebjerg ligner nu et rigtigt skyttecenter igen. Desuden tog vi hul på et stort vedligeholdelsesarbejde; fået renoveret skiver på 300m banen, tætnet taget på Store Pistolhus, skiftet plankeværk på samme bane, fået renoveret bagvolde på 200m og pistolbaner (krav fra politiet), ordnet samtligte låger og hegn (også krav fra politiet), fået en ny præmieskammel, skiftet vindskeder, ordnet drejeskiveanlæg på pistolbanerne, skiftet halvtage og mange andre større eller mindre opgaver. I 2014 har vi startet med renovering af riffelskiver, opsætning af nyt biathlon-anlæg på 50m samt en række andre væsentlige opgaver - kig selv forbi og se om du kan se en forskel. I 2015 fik vi finpudset volde, malet en del bygninger i en flot skydebane-svenskrød farve, ryddet endeligt og fuldstændigt op i garagen og udhuse samt (trompetfanfare indsættes her) pudset samtlige ca. 200 vinduer på Hanebjerg. I 2016 foregik et omfattende arbejde med at dræne banerne - vi er også hårdt ramt af øgede regnmængder. Desuden fik vi gadebelysning, så vi ikke farer vild på Hanebjerg. Saxegård er gået stille og roligt i gang med en gennemgribende  - og tiltrængt - oprydning. I 2017 er fokus på at få banelæg til at fungere bedre og mere stabilt samt udrede nogle af de mange el-fejl vi har i vores 220v.

En stor tak til de mange frivillige, der har givet en hånd med - uden jer, ville Hanebjerg ikke være et sted, der var værd at besøge (eller blive godkendt til skydning). 

Kontakt undertegnede eller et af de andre bestyrelsesmedlemmer for en snak.

Med venlig hilsen og på bestyrelsens vegne

Per Munk, formand

Århus Skytteudstyr, afdeling Hanebjerg

Åbent hver tirsdag kl 17.00-18.00

 

Salg af skytteudstyr og ammunition på Hanebjerg Skyttecenter håndteres fremover af Århus Skytteudstyr v. Kjeld Holm i samarbejde med Michael F. Hansen, som står for udleveringen af varer.

Der sælges ammunition, skiver, plastre, våben og udstyr, se www.skytteudstyr.dk eller kontakt Kjeld direkte på mobil 40 30 74 33 for forespørgsler om andre varer.

Salg er både til foreninger og private, og der kan bestilles/leveres hele året. Der vil være lager af gængs ammunition, skiver etc. på Hanebjerg til direkte salg ved henvendelse om tirsdagen.

Varer bestilles hos Kjeld Holm på mobil 40 30 74 33 og betaling aftales med ham (bankoverførsel eller kontant betaling ved udlevering). Beregn ca. 14 dages leveringstid – i tvivl, så spørg Kjeld.

Varer udleveres hver tirsdag kl. 17-18 fra Hanebjerg. Kontakt evt. Michael på mobil 30 52 10 72 for alternative aftaler om udlevering. Alternativt kan Kjeld Holm levere direkte til jeres skytteforening.

Desuden håndterer Skyttebutikken på Hanebjerg ved personligt fremmøde: Nøgleud- og aflevering (foreningsnøgler, årskort og jagttegnslærernøgle). Husk at din formand skal sende mail til Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. og sige god for dig, inden du kan få årskortnøgle.

 •  

Med venlig hilsen

Århus Skytteudstyr / Skydebaneforeningen Nordsjælland

Elektronisk markeringsanlægHanebjerg Skyttecenter kan tilbyde en lang række skydeaktiviteter, herunder riffel- og pistolskydning på bane samt discipliner inden for terrænskydning.

Skytteforeninger kan booke baneafsnit på faste dage, og vi har tillige faste, tilbagevendende stævner, hvortil vi benytter en større mængde baneafsnit - se under booking for nærmere information.

Desuden træner jægerne deres færdigheder på Elgbanen samt indskyder jagtrifler på 100m banen, og enheder fra politiet skærper ligeledes deres skydefærdigheder på Hanebjerg Skyttecenter. 

Ønsker din forening at træne hos os, så kontakt os direkte, så kan vi tage en snak om dine/jeres træningsmuligheder. 

Vil du gerne træne selv? Et årskort til Hanebjerg koster kr. 500 og omfatter pistolnøgle (PB påtrykt) der kan åbne pistolbaner/”Hullet” eller riffelnøgle (RB påtrykt) til riffelbanerne. Du skal have våbentilladelse og accept fra din formand og for IPSC skytter mindst A+ licens. Henvendelse om nøgler til Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. .

Hanebjerg Skyttecenter byder dig velkommen.